poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zapraszamy do konkursu „Zostań Ekonomistą”Zapraszamy do konkursu „Zostań Ekonomistą”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim „Zostań Ekonomistą”. Organizatorem konkursu jest Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną Uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

Konkurs ma charakter zespołowy. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić dwu lub trzyosobowe zespoły (maksymalnie 5 z naszej szkoły). Zadaniem konkursowym jest przygotowanie eseju z wybranej problematyki ekonomicznej, zredagowanego według wymagań Organizatora. Proponowane obszary tematyczne:

  1. Agrobiznes w kraju i na świecie (znaczenie rolnictwa w gospodarce wybranych krajów, bezpieczeństwo żywnościowe w skali europejskiej i globalnej, zmiany w handlu międzynarodowym produktami rolno-spożywczymi).
  2. Rozwój społeczno-gospodarczy (rozwój regionu, gminy, jego uwarunkowania, inwestycje lokalne, kierunki wykorzystania funduszy unijnych a oczekiwania mieszkańców w tym zakresie).
  3. Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, zachowania ekonomiczne młodych ludzi, gospodarowanie budżetem w warunkach wysokiej inflacji, zmiany w zachowaniach ekonomicznych młodych ludzi wobec wyzwań środowiskowych).
  4. Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach domowych – lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.).
  5. Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (młodzi ludzie na rynku pracy w opinii uczniów szkół średnich, wykształcenie a status na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu, na stronie: https://wes.up.poznan.pl/pl/content/konkurs-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85

Opiekunami uczniów uczestniczących i zainteresowanych konkursem są: Barbara Howis i Wioletta Źywioł.


Skip to content