poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

ZAPRASZAMY do konkursu fotograficznego „Dzień z życia szkoły”ZAPRASZAMY do konkursu fotograficznego „Dzień z życia szkoły”

ZAPRASZAMY do konkursu fotograficznego „Dzień z życia szkoły”. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.

Celem konkursu jest :

  • zebranie najciekawszych zdjęć dotyczących życia naszej społeczności szkolnej
  • rozwijanie zainteresowań wśród młodych ludzi
  • promowanie talentów
  • promocja ZSP w Wieruszowie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 fotografię.

Zdjęcia mogą być robione aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.

Zdjęcia należy wysyłać drogą mailową na adres nauczyciel@zsp.wieruszow.pl podając temat: Konkurs Fotograficzny

Przy zdjęciu należy podać jego tytuł oraz nazwisko autora.

Prace należy nadsyłać do 20 grudnia 2018 roku.

Wypełnione załączniki należy dostarczyć do Rafała Kowalczyka (sala nr 3) lub Sławomira Stojeckiego (pokój nauczycieli W-F).

Szczegółowe informacje w poniższym regulaminie i załącznikach.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Dzień z życia szkoły” (pdf)

Oświadczenie uczestnika konkursu (pdf)

Oświadczenie osoby fotografowanej (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.