poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zapraszamy do udziału w konkursie Wiedzy o Krajach AnglojęzycznychZapraszamy do udziału w konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „What do you know about English Speaking Countries”

 

Masz ochotę na challenge językowy? Chcesz wzbogacić swoją wiedzę, sprawdzić swoje umiejętności językowe,  zdobyć szóstkę z j. angielskiego lub inne nagrody rzeczowe?

Jeśli odpowiedź na chociaż jedno pytanie brzmi „tak”, to powinieneś wziąć udział w konkursie.

 

Regulamin  Konkursu

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się szkolny  konkurs z j. angielskiego „What do you know about English Speaking Countries” – Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

 

 1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Uczestnicy konkursu raz w tygodniu będą otrzymywać materiały, które pomogą przygotować się do konkursu. (przez platformę Teams)

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

 

 1. CELE KONKURSU
 2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
 3. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.
  3. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
  4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Irlandii
  i Nowej Zelandii– ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
  5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

 

III. ZAKRES MATERIAŁU

 1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, Irlandia) zawartych
  w podstawie programowej języka angielskiego, przekazywanych na zajęciach pozalekcyjnych, w TV, itp. Pytania będą również dotyczyły podstawowej

znajomości geografii, historii i życia codziennego: stolice, popularne miasta, zabytki, dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postaci fikcyjne, święta …

 

 1. ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia należy przesłać przez e-dziennik , zakładka „wiadomości”(Na Nazwisko Damasiewicz Agata) lub na adres email damasiewiczagata@gmail.com do 06.12.20r. Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasa oraz imię i nazwisko nauczyciela języka angielskiego.

 

wzór zgłoszenia:

Zgłaszam chęć udziału w konkursie

Uczeń:

Klasa:

Imię i nazwisko n-la j. angielskiego:

 

 1. Konkurs odbędzie się dnia 27.01.2021r (środa, szósta godzina lekcyjna)
 2. Miejsce konkursu (teren szkoły lub platforma Teams) zostanie podane do wiadomości uczestników tydzień przed terminem konkursu.
 3. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej  w języku angielskim.
  Test składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, łączenie itp.
 4. Czas trwania konkursu to 45 min
 5.  Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu   i w tym samym czasie.

 

 1. WYNIKI
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.02.21
  2. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc w otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka angielskiego, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź milowy: Agata Damasiewicz 605241500 email: damasiewiczagata@gmail.com


Skip to content