poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zajęcia profilaktyczne – podsumowanieZajęcia profilaktyczne – podsumowanie

29 maja 2023r w Naszej szkole odbył się III i ostatni cykl spotkań z terapeutą uzależnień panem Dariuszem Soborczykiem z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie.

W bieżącym roku szkolnym zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień zostały objęte klasy pierwsze, w sumie odbyło się dziewięć spotkań, w których wzięły udział następujące klasy:

1 Ti1, 1 Te1, 1 Tt, 1 d, 1 r, 1 Tb, 1 Tlh, 1 Ti2, 1 Te2

Aby odpowiedzieć na potrzeby młodzieży i odnieść się do problemów, z którymi najczęściej borykamy się na gruncie wychowawczym, tematyka prowadzonych wykładów skupiła się na uzależnieniach od nikotyny, e-papierosów i napojów energetycznych.

Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi za poświęcony czas i wysiłek, który wspólnie z gronem pedagogicznym naszej szkoły, wkłada w edukowanie młodzieży oraz pokazywanie pozytywnych wzorców zachowań i wartości.


Skip to content