poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Z 998 ochrona przeciwpożarowaZ 998 ochrona przeciwpożarowa

Dnia 10.10.2016 r. w Technikum Budowlanym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie po raz drugi gościł pan kapitan mgr inż. Damian Polowy z zespołu prewencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy II Technikum Budowlanego.

Temat wykładu dotyczył: ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu obiektów budowlanych.
Na prelekcji przybliżone zostały przepisy, z których każdy projektant powinien czerpać wiedzę, materiały budowlane- zwłaszcza konstrukcyjne, stosowane w budynkach, a mające wpływ na nośność konstrukcji podczas zagrożenia pożarowego itp.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach określając m.in. nośność, izolacyjność pożarową i szczelność pożarową dla określonych elementów budynków.

W przyszłości jako architekci, projektanci będą musieli w swojej pracy sprostać trudnym zagadnieniom dotyczącym prawidłowego i odpowiedzialnego projektowania.

Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona ze spotkania zaowocuje w przyszłości w nowoczesne obiekty bezpieczne pod względem pożarowym.


Skip to content