poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolnyXXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku szkolnym, uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. 26 uczniów technikum ekonomicznego wzięło udział w  XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Najlepszy wynik w etapie szkolnym osiągnęła w naszym „Staszicu” Natalia Mieszała. Gratulujemy.

„Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego. W ramach zmagań olimpijskich w trakcie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestnicy zgłębiali tematykę związaną z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Kolejna jej edycja ma na celu przybliżenie uczestnikom problemu funkcjonowania gospodarki światowej. Taki dobór hasła przewodniego w znacznej mierze podyktowany jest natężeniem dyskusji na temat społeczno-gospodarczych konsekwencji wolnego handlu zarówno dla państw rozwijających się, jak i rozwiniętych.” Głównym celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej i zainteresowanie nią młodych ludzi. I choć pytania konkursowe nie należą do najłatwiejszych to warto w niej brać udział.

Więcej szczegółowych informacji oraz zakres zadań, z jakimi zmierzyli się uczestnicy Olimpiady można znaleźć tutaj: https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html


Skip to content