poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy BiblijnejXXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Za nami szkolny etap XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Daniela oraz Apokalipsa św. Jana stanowiły zakres merytoryczny konkursu, w którym wzięło udział 17 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Jak podają organizatorzy konkursu, czyli Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” tematyka tych ksiąg nawiązuje do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2016/2017: „Idźcie i głoście”.

Pierwsza z ksiąg nie była dotąd przedmiotem konkursu. Jest to jedyna księga apokaliptyczna Starego Testamentu ukazująca świadectwo i misję Daniela, które wsparte są mocą Boga. Młody człowiek w obliczu trudności nie załamuje się, lecz znajduje swą moc i tożsamość w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Księga Apokalipsy św. Jana opisuje świadectwo i misję pierwotnej wspólnoty Kościoła zwróconej ku eschatologicznej pełni, która w Chrystusie – Alfie i Omedze – znajduje swoją tożsamość i misję. Znajomość treści tych dwóch ksiąg pozwoli młodym ludziom wejść w bogaty świat symboliki biblijnej oraz apokaliptyki żydowskiej. Dzięki temu będą oni mogli lepiej i pełniej odpowiadać na pytania: Co znaczy dzisiaj być świadkiem? Jaka jest moja misja we współczesnym świecie?

Opiekunami szkolnego etapu konkursu w dniu 14 III b.r. byli ks. Przemysław Niezgódka oraz p. Piotr Wyżnikiewicz.

Spośród 17 uczestników tego etapu aż 11 zdobyło więcej niż połowę spośród 90 możliwych do uzyskania punktów, co było pierwszym wymogiem do osiągnięcia etapu diecezjalnego w Kaliszu. Niestety, drugie kryterium jest takie, że tylko trzy osoby z każdej szkoły mogą wziąć w nim udział więc miło nam ogłosić, iż osobami, które oficjalnie zakwalifikowały się do kaliskiego etapu są:

Kruszyński Hubert                   z klasy 2 Ti                              84pkt.      miejsce I

Jaśniak Jakub                         z klasy 1 Tib                            71pkt       miejsce II

Klain Kamila                           z klasy 2Ttb                             64pkt.      miejsce III

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas etapu diecezjalnego (który odbędzie się 25IV), skutkujących awansem do etapu ogólnopolskiego!


Skip to content