poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2015/2016XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2015/2016

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do młodzieży, której artystyczne pasje związane są z fotografią, literaturą i sztukami plastycznymi.

Prace oceniane będą w kategoriach:

  • twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne,
  • twórczość literacka – wiersze lub krótkie formy prozatorskie – tematyka dowolna,
  • twórczość fotograficzna – temat: „Życie ulicy”.

Konkurs fotograficzny „Życie ulicy” ma na celu wyłonienie interesujących fotografii, na których pokazane zostanie życie codzienne miejskiej lub wiejskiej ulicy. Czekamy na zdjęcia zarówno gwarnych, zatłoczonych ulic, dróg i placów, jak i małych, klimatycznych uliczek, przynoszących człowiekowi spokój i wytchnienie. Oczekujemy na prace, na których uchwycony zostanie klimat zatrzymanej w kadrze chwili. Mamy nadzieję, że dzięki Waszym fotografiom udokumentowane zostaną różne barwy życia ulicy miast, miasteczek i wsi.

Resztę informacji na stronie: zsp9.pl/?page_id=2003.

minibanner