poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XLIX edycji Olimpiady Wiedzy TechnicznejXLIX edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej

Dnia 14.11.2022r. odbyły się eliminacje szkolne XLIX edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem OWT jest Stowarzyszenie  Naukowo Techniczne NOT.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Do zawodów wyższego stopnia mogą zostać zakwalifikowani ci uczestnicy, którzy zdobyli
odpowiednią liczbę punktów określoną przez Komitet Główny OWT.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II i III stopnia podejmuje Komitet Główny.

Olimpiada odbyła się on-line.

Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z Technikum Budowlanego i Technikum Mechatronicznego.

Etap szkolny eliminacji odbywał się w pracowni mechatronicznej. Po załogowaniu się na stronę OWT pod określonym kodem uczeń mógł przystąpić do konkursu, rozwiązywał w nim 15 zadań za 1pkt i 3 zadania za 5pkt.

Po zakończeniu eliminacji szkolnych, komisja z Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT wytypuje uczniów do drugiego etapu. Czekamy, więc na te wyniki i o nich poinformujemy niebawem.

Jednocześnie zachęcamy uczniów innych kierunków do zgłębiania tajników techniki i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Opiekę podczas konkursu sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr  inż. Radosław Światłowski, inż. Paweł Moska, mgr inż. Beata Królikowska.


Skip to content