poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa ŁódzkiegoXIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów  naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”:

  • przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu
    na miejsce zamieszkania;
  • do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły określają dyrektorzy szkół.

Ogłoszenie o naborze stypendiów 2020 (pdf)

Regulamin stypendiów 2020 (pdf)

Załącznik nr 1 – Wniosek uczeń 2020 (docx)


Skip to content