poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

XIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa ŁódzkiegoXIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem XIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwraca się z prośbą o zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskiem, na stronach internetowych Państwa placówek.

Chcielibyśmy, aby wiadomość o możliwości ubiegania się o stypendia naukowe dotarła do jak największej ilości osób, dlatego prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

  • odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
  • określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – osiągnięcia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

Łódzkie nagradza najzdolniejszych! – XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (pdf)

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (pdf)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” (pdf)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” (docx)


Skip to content