poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wydarzenie kulturalne: spektakl teatralny „Dziady III” A. MickiewiczaWydarzenie kulturalne: spektakl teatralny „Dziady III” A. Mickiewicza

13. grudnia 2021 roku w WDK-u, w godzinach południowych – młodzież starszych klas technikalnych „Staszica” uczestniczyła w wydarzeniu kulturalnym przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, którym był spektakl wiernie oddający problematykę „Dziadów cz. III” A. Mickiewicza.

Patriotyzm, mesjanizm, prometeizm … – to słowa, których szczególną wartość nadaje poznanie lektury w klasie II technikum. Kreacje aktorskie pogłębiły zrozumienie wybitnego dzieła naszego I wieszcza narodowego.

Spektakl teatralny wywarł duże wrażenie na naszej młodzieży, czego dowodziły dyskusje uczniów po zakończeniu przedstawienia.

Interesująca forma przekazu i zaangażowanie aktorów przybliżyły nam romantyczny świat Mickiewicza w trudnych – współczesnych czasach spowodowanych pandemią.

Organizacją powyższego wydarzenia kulturalnego zajęła się nauczycielka
j. polskiego – mgr Renata Piaskowska-Łyjak.

Nad bezwzględnym przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego czuwali nauczyciele: mgr Krzysztof Gałęza, mgr Jadwiga Kołodziej, mgr Joanna Suwara, mgr Paweł Moska, mgr Danuta Przybylska, mgr Robert Gruszka, mgr Maciej Grygiel.


Skip to content