poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wycieczka dydaktyczna na budowęWycieczka dydaktyczna na budowę

W dniu 28.11.2022r. uczniowie klas 1Tb oraz 2Tb uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na budowę budynku handlowego przy zakładzie TUDOR ( inwestor), mieszczącego się przy ul. Kopernika w Wieruszowie.

Realizowany jest tam obiekt w konstrukcji szkieletowej. Na obecnym etapie uczniowie mogli obejrzeć ( nie wchodząc bezpośrednio na plac budowy), jak wygląda zagospodarowanie niewielkiego placu budowy wraz ze skromnym zapleczem sanitarnym.

Wykonane zostały tam roboty ziemne polegające na zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy pod stopy fundamentowe i w części południowej dla ławy fundamentowej. Wykonane zostały również elementy infrastruktury technicznej – podziemnej. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe, na nich montowane będą słupy.

 Stopy wykonane są częściowo: dolna część stopy wraz z zabetonowanym zbrojeniem oraz ustawiono marki pod montaż słupów ( wykonano przerwę technologiczną). Dla prawidłowego umiejscowienia tych elementów, w celu ich wytyczenia wykonane zostały ławy drutowe oraz naniesione punkty charakterystyczne na istniejącym budynku. Kolejnym etapem będzie wykonanie deskowania i betonowanie zazbrojonej górnej części stopy. Elementy konstrukcyjne zostały wykonane bezpośrednio w  gruncie.

Niebawem dalsze roboty(na które pozwolą warunki atmosferyczne), które obserwować będziemy systematycznie odwiedzając tę budowę.


Skip to content