poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wycieczka do Warszawy – „Poznaj Polskę”Wycieczka do Warszawy – „Poznaj Polskę”

W dniach 24-26.11.2021 roku odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W wycieczce wzięli udział uczniowie technikum informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Do Warszawy wyjechaliśmy rano busem. Po przyjeździe i zameldowaniu się w hotelu udaliśmy się tramwajem na prawy brzeg Wisły – zwiedziliśmy PGE Stadion Narodowy oraz Muzeum Neonów.

„Celem Muzeum Neonów jest dokumentacja oraz ochrona powojennych reklam świetlnych – neonów. Począwszy od roku 2005 muzeum angażuje się w działania związane z badaniem i odnawianiem starych neonów, będących wspomnieniem po szeroko zakrojonych projektach wielkiej neonizacji, prowadzonych w krajach Bloku Wschodniego. Muzeum przyczyniło się do swoistej nowej mody na neony w Polsce, czego najlepszym przykładem jest otwarcie pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie muzeów poświęconych starym reklamom świetlnym.”

Następnie wróciliśmy na lewy brzeg Wisły na którym zwiedziliśmy Muzeum Więzienia Pawiak.

Muzeum Więzienia Pawiak – muzeum znajdujące się przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie, oddział Muzeum Niepodległości. Upamiętnia działalność więzienia Pawiak w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944. Muzeum Więzienia Pawiak powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych Pawiaka. Całość założenia architektonicznego zaprojektowali Romuald Gutt i Mieczysław Mołdawa. Budynek Muzeum wzniesiono na ocalałych fundamentach podziemnych kazamat VII i VIII oddziału więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Wysokość oryginalnych ścian w zrekonstruowanych celach wynosi 1,1 – 1,5 m. Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i przedmioty używane przez więźniów.”

Kolejnym punktem było zwiedzanie Starego Miasta z dziedzińcem Zamku Królewskiego, ulicy Krakowskie Przedmieście i Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

W dniu następnym rano udaliśmy się metrem na zwiedzanie Łazienek Królewskich i otaczającego je parku.

Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane „najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”, to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć, obserwując przyrodę oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury, jak:

Pałac na Wyspie, jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Galerią Obrazów;

Stara Oranżeria, w której znajdują się Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata, Galeria Rzeźby Polskiej z pracami niemal wszystkich najwybitniejszych polskich artystów, tworzących od początku XIX w. do połowy XX w., a także Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich;

Pałac Myślewicki, w którym zachowały się oryginalne polichromie Jana Bogumiła Plerscha, m.in. widoki Rzymu i Wenecji;

Biały Dom,unikatowy w polskiej skali zabytek XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej, z Królewską Galerią Grafiki oraz pierwszymi w Polsce groteskami;

Wodozbiór, najbardziej efektowny budynek, jaki powiązać można z technicznymi rozwiązaniami nowożytnych inżynierów; czy malowniczo położony Amfiteatr.”

Następnie udaliśmy się pieszo przez Agrykolę, Zamek Ujazdowskich, Sejm Rzeczypospolitej i plac Trzech Krzyży do Muzeum Narodowego.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Powstało w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, ale jego siedzibę zbudowano dopiero w latach 1927–1938. Gmach w stylu modernistycznym zaprojektował Tadeusz Tołwiński. Dziś zbiory Muzeum liczą około 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.”

W Muzeum Narodowym uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej pt.: „Muzealne przeboje”, podczas której mieli okazję poznać i omówić najciekawsze zabytków z danej epoki.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powstało w 1967 r. w miejscu urodzenia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Mieści się przy ulicy Freta 16 w XVIII-wiecznej kamienicy, gdzie matka Marii prowadziła pensję dla dziewcząt. Po śmierci uczonej w elewację budynku wmurowano pamiątkową tablicę. Muzeum ma charakter biograficzny. Ekspozycję stałą tworzy obszerny zbiór oryginalnych notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także fotografii, dokumentów oraz rzeczy osobistych uczonej i jej rodziny.”

Wieczorem wjechaliśmy na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, gdzie znajdue się taras widokowy położony na wysokości 114 metrów.

Trzeciego dnia rano pojechaliśmy metrem nad brzeg Wisły, gdzie zrobiliśmy sobie zdjęcia z Warszawską Syrenką. Mając wolny czas zwiedziliśmy Muzeum Wojska Polskiego. Po muzeum udaliśmy się do Muzeum Fryderyka Chopina.

Muzeum Fryderyka Chopina – muzeum biograficzne poświęcone Fryderykowi Chopinowi znajdujące się w Zamku Ostrogskich w Warszawie. Placówka jest częścią Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Muzeum zostało utworzone w 1955 roku przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Dokumentuje życie i twórczość Fryderyka Chopina.”

Na koniec udaliśmy się metrem do dzielnicy Wilanów, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pałacu Króla Jana III, którego siedzibą jest barokowy pałac – rezydencja króla Polski Jana III Sobieskiego.

Na zakończenie byliśmy w kompleksie handlowo-biurowo-rozrywkowy znajdujący się w Śródmieściu Warszawy przy ulicy Złotej, czyli „Złotych Tarasach”.

Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni piątkowym wieczorem.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych: mgr inż. Marcin Joniak i mgr inż. Rafał Kowalczyk.


Skip to content