poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wybierz StudiaWybierz Studia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Narodowej zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z nowego portalu.

Jest to pierwszy portal w Polsce zawierający oficjalne informacje o wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Pomoże wybrać studia zgodne z zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni, czy znaleźć studia w pobliżu miejsca zamieszkania.

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

 


Skip to content