poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wszyscy jesteśmy uczniami w „szkole świata”Wszyscy jesteśmy uczniami w „szkole świata”

Oto wypowiedź  p. Kingi Maciaszczyk,  z-ca dyr. ZCEMiP ds. ODN Szczecin, doradcy  metodycznego ds. języka polskiego, jakże ważna na dzisiejszy czas:

„Drodzy Nauczyciele!

Obecna sytuacja jest niecodziennym wyzwaniem dla większości z nas. Potrzebujemy czasu, by się odnaleźć w nowym, nieznanym położeniu. Ten czas potrzebny jest nie tylko nam, nauczycielom, również potrzebują go nasi podopieczni i ich rodzice.

Warto więc wykorzystać go jako okazję, by pochylić się nad sobą, z refleksją spojrzeć na swój warsztat pracy i podjąć się zadania udoskonalenia go i zmodyfikowania pod kątem rozwoju własnych kompetencji, szczególnie z zakresu IT.

Paradoksalnie, to wyjątkowa okazja, by wzmocnić swoją więź z podopiecznymi, znaleźliśmy się bowiem w podobnym położeniu – wszyscy jesteśmy uczniami – oni formalnie, my, jak pisała Wisława Szymborska, „w szkole świata”. I nawet, jeśli będziemy „najtępszymi”, wspólne doświadczenie może stać się dla nas cennym darem, jeśli tylko zechcemy uruchomić drzemiący w nas potencjał.

Życzę owocnego czasu, przepełnionego optymizmem, nadzieją i refleksją!”

https://sway.office.com/A92Kpkh5VhmrfP98?ref=Link&fbclid=IwAR1PVZrPGIqhzG1xYMzPJTL1QxGJyW3uvHg3zCsipnrXEbsAVh67mLuIgjw

 


Skip to content