poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wizjonerzy Wieruszowa ze StaszicaWizjonerzy Wieruszowa ze Staszica

„Młoda Wizja Miasta” to zespół osób, które chcą przedstawić nową wizję przyszłości gminy Wieruszów.

Patrzenie w przyszłość i tworzenie wizji gminy przyszłości nabiera coraz większego znaczenia. Kierunki rozwoju będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości naszego miasta i gminy.

Proces refleksji nad „Młodą Wizją Miasta” może stać się inspiracją dla rozwoju miasta na poziomie lokalnym.

Realizatorzy projektu to: Rafał Kowalczyk i z klasy 4 technikum informatycznego Piotr Mazurowski i Kacper Bartodziejski z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie..

Przyczynkiem do stworzenia projektu jest cykl filmów przedstawiający architektoniczna stronę funkcjonowania miasta.

W ramach projektu odbyło się spotkanie z młodzieżą przedstawiające czym jest i jak może funkcjonować przestrzeń publiczna, wyszukiwanie i proponowanie przez młodzież miejsc, które chcieliby zmienić, wykonywanie pierwszych zdjęć, warsztaty z obsługi programu graficznego dla młodzież, fotomontaż wykonanych zdjęć i przygotowanie młodej wizji przestrzeni publicznej, a na koniec upublicznienie przygotowanej przez młodzież wizji.

Wszystkie wizje dostępne są na stronie internetowej projektu: wizjamiasta.pl oraz na facebooku projektu: https://www.facebook.com/Wizjonerzy-Wieruszowa-648646188891533/

Projekt jest ważny dla młodzieży, ponieważ daje im szanse pokazania swojej wizji Gminy Wieruszów. Jest ważny także dla mieszkańców gminy, gdyż pozwoli im poznać wizje młodych ludzi Projekt może przyczyni się do nawiązania międzypokoleniowej rozmowy na temat nowych kierunków rozwoju naszej gminy.

Wizje zostały udostępnione mieszkańcom Wieruszowa w gablotach w Rynku.


Skip to content