poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wielki sukces absolwentki Hufca Pracy w WieruszowieWielki sukces absolwentki Hufca Pracy w Wieruszowie

Z wielką radością i dumą informujemy, że uczestniczka Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie, a jednocześnie tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Marta Dulska zajęła I miejsce w województwie łódzkim w konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2023 w kategorii „szkoła branżowa I-ego stopnia”.

Nasza uczestniczka – Marta Dulska – odbywająca praktyczną naukę zawodu w sklepie „VIOLA” w zawodzie sprzedawca, w ciągu trzyletniego uczestnictwa w naszym hufcu, brała aktywny udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i akcjach charytatywnych organizowanych  przez OHP.

Marta brała udział w wielu konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez OHP na szczeblu lokalnym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim, między innymi: Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP, Ogólnopolski Bieg Papieski, XXX Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę i wielu innych. Jest również uczestniczką projektu „Aktywni górą!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Marta jest osobą kreatywną, odważną i zawsze gotową nieść pomoc innym, ma naturalne predyspozycje do bycia liderem w grupie.

Marta poza tytułem „Absolwenta Roku” otrzymała atrakcyjne nagrody ufundowane przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP. Serdecznie gratulujemy i raz jeszcze dziękujemy za aktywność i zaangażowanie w trakcie trzyletniej nauki.

Życzymy Marcie samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz zapraszamy do odwiedzin naszej jednostki kiedy tylko znajdzie czas. Będziemy bardzo zadowoleni i dumni mogąc dowiedzieć się o twoich kolejnych sukcesach, które są tylko kwestią czasu – nie mamy co do tego żadnych wątpliwości!


Skip to content