poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ważne – zalecenia dla placówek handlowych i usługowychWażne – zalecenia dla placówek handlowych i usługowych

Uczennice i uczniowie naszej szkoły to przyszli pracownicy placówek handlowych, którzy obowiązkowo przestrzegać będą zasad higieny .
Wszyscy  winniśmy się zapoznać z poniższym komunikatem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
 Przeczytajcie uważnie, gdyż obecna sytuacja  wymaga od nas wielkiej odpowiedzialności.

„W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju  przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych (w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni).
W obiektach handlowych i usługowych zaleca się:
Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m)

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:

Przed rozpoczęciem pracy;

Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

Po skorzystaniu z toalety;

Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

Po kontakcie z pieniędzmi;

Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać uwagę na właściwą higienę

Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.

Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


Skip to content