poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

V edycja  Konkursu Wiedzy Hotelarskiej w ŁodziV edycja  Konkursu Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi

W dniu 1 marca 2017 r. uczennice naszej szkoły reprezentowały kierunek hotelarski w V edycji  Konkursu Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi.

Trzy uczennice  Technikum Hotelarskiego, które zakwalifikowały się do  etapu regionalnego:  Marta Faryś- kl. II , Zuzanna Malinowska- kl. II i Daniela Opacka – kl. II  pod opieką mgr inż. Jadwigi Kołodziej, wzięły udział w drugim etapie konkursu w Łodzi.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap, trwający 60 minut polegał na rozwiązywaniu testu. Z pośród uczestników wyłoniono 5 osób , które uzyskały największą liczbę punktów. Uczniowie  Ci zakwalifikowali się do II etapu- praktycznego.

Naszej uczennicy Marcie Faryś niestety zabrakło tylko jednego punku , aby rywalizować o główne nagrody.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a zdobyte nowe doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszej nauce.


Skip to content