poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uznanie za propagowanie honorowego krwiodawstwaUznanie za propagowanie honorowego krwiodawstwa

Miło nam poinformować, że społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uzyskała uznanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Na ręce dyrekcji szkoły skierowane zostały od dyrektora Krzysztofa Włodarczyka  wyrazy uznania za propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i mieszkańców powiatu wieruszowskiego. 

„Idea honorowego krwiodawstwa to nic innego jak pomaganie innym. Dlaczego warto pomagać przez krew? Oddawanie krwi to dawanie cząstki siebie innym, a celem jest ratowanie czyjegoś zdrowia i życia. Każda ilość krwi jest ważna i potrzebna dla innych chorych i potrzebujących ludzi. W sytuacji klęski żywiołowej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi itp.) czy różnych katastrof i wypadków ilość potrzebnej krwi gwałtownie rośnie, dlatego krew jest magazynowana w banku krwi w szpitalach. Dzięki honorowemu krwiodawstwu chorzy otrzymują krew od ludzi zdrowych i w ten sposób ratujemy życie innym. Oddawanie krwi jest wyrazem dobroci, współczucia i solidarności z chorymi. Krwiodawcy kierują się głównie chęcią pomocy potrzebującym, a zatem ich decyzja jest dojrzała, bezinteresowna i dobrze przemyślana. Czas poświęcony na wizytę w stacji krwiodawstwa nic nie kosztuje, a komuś może uratować życie. Komu? Nie wiadomo, biorca krwi jest anonimowy. Można oddać krew nie tylko osobie anonimowej, ale też komuś z rodziny, znajomych, kto jest chory i potrzebuje krwi. Nagrodą jest  satysfakcja.”
Podziękowania należą się wszystkim uczniom – krwiodawcom i mieszkańcom powiatu za honorowe oddawanie krwi!

Z ramienia szkoły opiekę nad przygotowaniem pomieszczenia, akcją informacyjną i promowaniem wśród uczniów idei krwiodawstwa sprawują: Iwona Kuliga -Kmiecik i Danuta Urbaś.


Skip to content