poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uzależnienia zagrożeniem we współczesnym świecie młodzieżyUzależnienia zagrożeniem we współczesnym świecie młodzieży

Dnia 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) uczniowie klasy II „d” gościli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oficera prasowego Powiatowej Komendy Policji w Wieruszowie st. asp. Radosława Szkudlarka.

Tematem spotkania był problemem społeczny jakim są uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, które dotyczą papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, nadużywania telefonu komórkowego, Internetu. Ucieczka w świat wirtualny, sięganie po substancje psychoaktywne to rozwiązania zastępcze, mające na celu niwelowanie bólu emocjonalnego, stresu, samotności, pustki. Pan Radosław Szkudlarek podkreślił bardzo ważny aspekt jakim jest fakt, iż takie postępowanie nie rozwiązuje problemów, ale je pogłębia i prowadzi do uzależnienia.

Następnie przybliżył uczniom niekorzystny wpływ substancji psychoaktywnych które mają negatywny wpływ na pracę organizmu, prowadzą do zmian w zachowaniu, do trudności z nauką. Kolejnym punktem wykładu było ustawiczne przywiązanie do telefonu komórkowego (fonoholizm), ciągłe wysyłanie SMS-ów, MMS-ów, utrudniające bezpośrednie kontakty interpersonalne jak również uzależnienie od Internetu, nieprawidłowe korzystanie z zasobów sieci czy rozsyłanie kompromitujących materiałów, co doprowadza innych do rozpaczy. Problemem nieletnich dziewcząt jest przesyłanie intymnych zdjęć przez Internet – niebezpieczny zwyczaj sekstingu. Takie zachowania kończą się poważnym kryzysem psychicznym, bo później dziewczęta te są prześladowane, odrzucane przez grupę.

Uzależnienia prowadzą do osłabienia więzi z rodziną i przyjaciółmi, do zubożenia języka i trudności w nawiązywaniu bezpośrednich relacji, do zaniedbywania obowiązków domowych i szkolnych, zaniku zainteresowań, pasji życiowych.

Podsumowując; Naszym zadaniem jest uświadamiać dzieciom i młodzieży, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, ukazując im destrukcyjną siłę, jaką niosą ze sobą uzależnienia. Harmonia i miłość w domu, właściwy klimat wychowawczy w szkole, poczucie bezpieczeństwa, określony system wartości – to skuteczna zachęta do tego, by młodzi ludzie warunkowali swe wybory życiowe troską o własne bezpieczeństwo, jak również osób im bliskich. Zdrowy styl życia, aktywność sportowa, kulturalna i wolontariacka są sposobem na to, by żyć odważnie, przestrzegając Dekalogu i dochowując wierności sumieniu.


Skip to content