poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Tradycyjnie już uroczystość zakończenia roku szkolnego – dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem rozpoczęła od powitania wszystkich zebranych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie –  gości, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkoły i najważniejszych w tym dniu – uczniów.
Starostwo powiatowe reprezentował Sekretarz Stefan Pietras. Z jego też rąk otrzymali nagrody Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu  uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie).

Byli to:

Mariusz Myszor – kl. III Technikum Budowlane, śr. 5,67 i wzorowe zachowanie;  

Mariusz zostaje także stypendystą Prezesa Rady Ministrów RP.                 

Tomasz Olszowiak – kl. II Technikum Ekonomiczne, śr. 5,42 i wzorowe zachowanie;

Michał Brząkała – kl. I Technikum Logistyczne, śr. 5,42 i wzorowe zachowanie;

Piotr Nakonieczny – kl. I Technikum Logistyczne śr. 5,33 i wzorowe zachowanie;

Karolina Karsznia – kl. III Technikum Budowlane, śr. 5,21 i wzorowe zachowanie;

Mariusz Sokołowski – kl. III Technikum Mechatroniczne, śr. 5,10 i bardzo dobre zachowanie;

Adrian Łuźniak – kl. III Technikum Mechatroniczne, śr. 5,0 i wzorowe zachowanie;

Sandra Augustyniak – kl. II Technikum Budowlane,  śr. 5,00 i wzorowe zachowanie;

Wiktoria Fiołka – kl. I Technikum Logistyczne, śr. 4,95 i wzorowe zachowanie;

Daria Kusiak – kl. I Technikum Ekonomiczne, śr. 4,95 i wzorowe zachowanie;

 Anna Gołdyn – kl. I Technikum Ekonomiczne, śr. 4,95 i wzorowe zachowanie;  

 Małgorzata Mieszała – kl. I Technikum Ekonomiczne, śr. 4,95 i wzorowe zachowanie;  

Z rąk dyrektor Małgorzaty Nikodem nagrody zakupione z funduszu Rady Rodziców otrzymali pozostali uczniowie, którzy także otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Byli to :

Patryk Zgadzaj – kl. III Technikum Elektryczne, śr. 4,80 i wzorowe zachowanie;  

Dominik Cegiełka – kl. III Technikum Informatyczne, śr. 4,88 i wzorowe zachowanie;  

Mateusz Kusiak – kl. III Technikum Informatyczne, śr. 4,82 i wzorowe zachowanie;

Natalia Piwowar – kl. III Technikum Informatyczne, śr. 4,82 i wzorowe zachowanie;

Natalia Moska – kl. I Technikum Logistyczne, śr. 4,79 i wzorowe zachowanie; 

Justyna Świtoń – kl. II Technikum Logistyczne, śr. 4,88 i wzorowe zachowanie;

Sylwia Okoń  – kl. II Technikum Ekonomiczne, śr. 4,88 i wzorowe zachowanie;

Joanna Jurczyszyn – kl. II Technikum Ekonomiczne, śr. 4,79 i wzorowe zachowanie;

Wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe następującym uczniom:

Jolanta Wypych, Marta Ochocka, Sebastian Juszczak, Sandra Staroń, Maria Tabaka, Klaudia Prędka, Sylwia Wyrwas, Patrycja Musialska, Marta Kowalińska, Grzegorz Różański, Dagmara Kasprzak, Dariusz Kaczmarek, Mikołaj Magaj, Weronika Malik, Piotr Mazurowski, Adrian Michalski, Hubert Owczarski, Szymon Musiał, Mateusz Hojeński, Michał Cichecki, Krzysztof Kędzia, Tomasz Kuś, Wiktoria Małys, Patrycja Okoń, Monika Poślad, Klaudia Kupis, Małgorzata Bystrek, Ernest Zgoda, Kamila Klain, Przemysław Trzeciak, Patryk Mączka, Izabela Piekielna, Natalia Dyszlewska, Hubert Rabiega, Kamil Zarych, Jakub Trafarski, Klaudia Krzywańska, Klaudia Figiel, Dawid Strzelczyk, Szymon Malcher, Karolina Kozłowska, Dominika Gauza, Oliwia Woźniak, Renata Piaskowska, Kinga Kasprzak, Szymon Oleś, Jakub Jaśniak, Julia Weszka, Jowita Pilarz, Łukasz Ochocki, Kamila Rusak, Paulina Zimoch, Weronika Tomaszewska.  

Wyróżnieni uczniowie reprezentowali szkołę na zawodach sportowych bądź pracowali w Samorządzie Uczniowskim, wyróżniali się w działaniach promujących szkołę, w wolontariacie lub też wyróżniali się 100% frekwencją, dobrą nauką i zachowaniem. Podziękowania otrzymali uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji Dni Powiatu – Ernest Zgoda i   I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych – Weronika Tomaszewska, Dagmara Kasprzak i Dominik Prymas.

Nagrodzeni zostali uczniowie klas zasadniczych zawodowych, którzy wykazali się wysoką znajomością wiedzy praktycznej i teoretycznej w danym zawodzie i bardzo dobrym zachowaniem:

Daria Janacz – fryzjerka w zakładzie  fryzjerskim p. Krzysztofa Wypycha,

Sebastian Olek – mechanik pojazdów samochodowych, Stacja Kontroli Pojazdów Samochodowych – p. Bogdan Bryłka,

Adrian Kołodziej – tapicer, Meble  Rodan-  państwo Danuta i Roman Małeccy.

Nagrody wręczyli: Starszy Cechu – Adam Musiała, Podstarszy Cechu Jan Gruszka i  kierownik Cechu – Marzena Nowak.  

Kadra Hufca OHP z Wieruszowa wręczyła nagrody uczniom, którzy reprezentowali Hufiec na zawodach sportowych, udzielali się aktywnie jako wolontariusze i byli aktywni w życiu artystycznym Hufca. Oto Ich nazwiska: Ostrycharz Wiktoria, Bylicka Sandra, Kołodziejczyk Klaudia, Otorowska Angelika, Siódmiak Paulina, Serek Julita, Piaskowska Renata, Żurek Klaudia, Pindor Karol, Golec Łukasz, Kamil Tokarek i Wiktoria Wiśniewska.

W imieniu kończących szkołę uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wyrazy podziękowania złożyła Kinga Kasprzak z klasy III S.  

Podziękowania otrzymali uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji Dni Powiatu – Ernest Zgoda i   I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych – Weronika Tomaszewska, Dagmara Kasprzak, Dominik Prymas.

Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Józefowska wręczyła uczniom  certyfikaty potwierdzające zdobycie przez młodzież, cennych kwalifikacji- opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży. Inicjatywa Rady Rodziców mogła zostać zrealizowana dzięki firmie WUMEX – Łukasz Udała, która w całości sfinansowała kurs.
Część uczniów spędzi jednak swoje wakacje pracowicie, gdyż biorą udział w projekcie. Będą pracować, podnosić kompetencje, ale także zarabiać pieniądze. Projekt „Fachowiec- kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” realizowany jest przez Powiat Wieruszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji zawodowych 125 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie zmierzające do zwiększenia ich szans na rynku pracy, m.in. poprzez realizację staży zawodowych/praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie kompetencji zawodowych 26 nauczycieli (17 nauczycielek) poprzez m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w szkole poprzez m.in. wyposażenie pracowni, które zostaną zrealizowane do dnia 31.12.2017 r. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie będą mogli odbyć staże i praktyki zawodowe oraz kursy, pozwalające na zdobycie dodatkowej wiedzy zwiększającej ich szanse na rynku pracy. W projekcie przewidziano również wsparcie dla nauczycieli ZSP w Wieruszowie w postaci studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń doskonalących. Szkoły wchodzące w skład ZSP zostaną również doposażone w sprzęty do pracowni.


Skip to content