poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych dla Tomasza Olszowiaka i Mariusza MyszoraUroczyste wręczenie stypendiów naukowych dla Tomasza Olszowiaka i Mariusza Myszora

Tomasz Olszowiak – uczeń klasy II Technikum Ekonomicznego i Mariusz Myszor uczeń klasy III Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie– wzięli udział  w  oficjalnym wręczeniu listów gratulacyjnych w związku z przyznaniem Im stypendiów naukowych – przez marszałka województwa łódzkiego. Uczniowie otrzymali jednorazowe stypendia w kwocie:
Tomasz Olszowiak – 3000 złotych, Mariusz Myszor – 2500 złotych.  

Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych marszałka województwa łódzkiego odbyła się 19.06.2017roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Dzięki wsparciu udzielonemu młodym ludziom, województwo pomaga w rozwoju swoich najbardziej uzdolnionych mieszkańców. W tym roku uzdolniona artystycznie i naukowo młodzież odebrała z rąk marszałka WŁ Witolda Stępnia i Joanny Skrzydlewskiej, członka zarządu WŁ – stypendia na łączną kwotę 182 tys. zł.

„Cieszę się, że laureaci stypendiów pochodzą z tak wielu różnych części naszego regionu. Ta uroczystość to dla nas, zarządu województwa ogromna satysfakcja, że mamy w regionie tylu utalentowanych młodych ludzi, którzy już teraz reprezentują i promują nasze województwo. To również ogromna zasługa nauczycieli, promotorów i opiekunów oraz rodziców tej wyjątkowej młodzieży i chcielibyśmy im za to serdecznie podziękować” – powiedział marszałek Witold Stępień.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:  

– wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym;

– wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe;

– aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty;                   

– udział w wymianie międzynarodowej itp.

https://www.radiolodz.pl/posts/36446-182-tysiace-zlotych-dla-mlodych-zdolnych-z-lodzkiego


Skip to content