poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uczniowie zdający maturę w maju 2016 rokuUczniowie zdający maturę w maju 2016 roku

Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzany dla absolwentów technikum w maju 2016 roku.

Nauczyciele i uczniowie, w przygotowaniach do egzaminu maturalnego, mogą korzystać z:

  • informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów; informatory zawierają opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
  • przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania); zestawy zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami);
  • przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z rozwiązaniami;
  • przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Ponadto jeszcze w tym roku Centralna Komisji Egzaminacyjna udostępni:

do końca października 2014 r.

  • zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem dla ucznia oraz dla nauczyciela; opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem,
  • film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera;

od 15 do 18 grudnia 2014 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. próbnej matury.

Wszystkie informacje o nowym egzaminie maturalnym znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Skip to content