poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uczniowie palą się… do wiedzyUczniowie palą się… do wiedzy

Dnia 14.12.2015 r. w Technikum Budowlanym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie gościł starszy kapitan mgr inż. Damian Polowy z zespołu prewencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy IV Technikum Budowlanego.

Temat wykładu dotyczył: projektowania obiektów pod względem pożarowym.

Na prelekcji przybliżone zostały elementy związane z prawidłowym definiowaniem pojęć budowlanych w aspekcie pożarowym, przepisy, z których każdy projektant powinien czerpać wiedzę, materiały budowlane – zwłaszcza konstrukcyjne, stosowane w budynkach, a mające wpływ na nośność konstrukcji podczas zagrożenia pożarowego itp.

Uczniowie czynnie uczestniczyli wykładzie dzieląc się wiedzą zdobytą podczas kilku lat nauki nie tylko z przedmiotów budowlanych, również fizyki i matematyki.

W przyszłości jako architekci, projektanci będą musieli w swojej pracy sprostać trudnym zagadnieniom dotyczącym prawidłowego i odpowiedzialnego projektowania.

Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona ze spotkania zaowocuje w przyszłości w nowoczesne obiekty zaprojektowane przez naszą młodzież w sposób nie tylko efektowny, ale przede wszystkim bezpieczny w chwilach zagrożenia dla osób i mienia.