poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uczestniczka Hufca Pracy w Wieruszowie Absolwentką roku 2017 w województwie łódzkimUczestniczka  Hufca Pracy w Wieruszowie Absolwentką roku 2017 w województwie łódzkim

21 czerwca 2017 roku w Tomaszowie Mazowieckim rozstrzygnięto wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy. Do eliminacji wojewódzkich zgłoszonych zostało siedmioro uczestników wyłonionych w I etapie konkursu w hufcach pracy.

Celem konkursu ogłoszonego przez Komendę Główną jest nie tylko wyłonienie najlepszego absolwenta OHP, ale także stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań, osiągnięć i sukcesów. Każdy z uczestników podczas kilkunastominutowych wystąpień opowiadał o swoich najcenniejszych doświadczeniach z pobytu w OHP, najważniejszych wydarzeniach, sukcesach i osiągnięciach w pracy i nauce.

Takie doświadczenie może okazać się  niezwykle przydatne podczas rozmów kwalifikacyjnych gdyż pokonanie stresu i przedstawienie swoich osiągnięć w taki sposób, aby zachęcić pracodawcę do zatrudnienia, jest kluczem do sukcesu.

Spośród zgłoszonych kandydatów do eliminacji wojewódzkich komisja konkursowa wybrała Absolwenta, który będzie reprezentował województwo łódzkie w konkursie ogólnopolskim. Zwycięzcą okazała się nasza wychowanka WIKTORIA OSTRYCHARZ z Hufca Pracy w Wieruszowie, absolwentka ZSP w Wieruszowie.

Gratulacje!


Skip to content