poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Targi EdukacyjneTargi Edukacyjne

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyły się w naszej szkole Targi Edukacyjne organizowane przez wieruszowski Ochotniczy Hufiec Pracy. Mieliśmy przyjemność współuczestniczyć w ich przygotowaniu.

Celem Targów Edukacyjnych i Zawodowych było przedstawienie młodzieży z powiatu wieruszowskiego i kępińskiego, a także osobom poszukującym pracy oczekiwań pracodawców i ofert edukacyjnych uczelni wyższych. Dodatkowo targi miały za zadanie poszerzenie wiedzy na temat lokalnego, jak również europejskiego rynku pracy, wspieranie młodzieży w trakcie podejmowania przez nich dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Targi miały również na celu zapoznanie młodych osób z instytucjami, które wspierają uczniów w kształceniu ustawicznym i funkcjonowaniu na rynku pracy, a przede wszystkim prezentację szkół i kierunków, które umożliwiają zdobycie zawodu, bądź podnoszenie kwalifikacji.


Skip to content