poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny tydzień życzliwościSzkolny tydzień życzliwości

Najlepszym lekarstwem, którego nie sposób przedawkować jest życzliwość dla drugiego człowieka. W celu promowania życzliwości w dniach 20-24 listopada odbył się w naszej szkole tydzień życzliwości, który nawiązywał do Światowego Dnia Życzliwości, przypadającego na dzień 21.listopada. Celem tego tygodnia było osiągnięcie pozytywnych skutków w zachowaniu uczniów i uwrażliwienie na wzajemną życzliwość.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w szeregu działań, takich jak:

– przygotowanie i zaprezentowanie plakatów promujących życzliwość,

– udzielenie wywiadu na temat życzliwości,

– upamiętniające zdjęcia w ramce życzliwości,

– wyrażenie życzliwego stosunku przez kolorowy ubiór,

– uczestniczenie w pogadankach na temat życzliwości,

– wyrażenie swojego zdania na temat życzliwości w specjalnie przygotowanej ankiecie,

– podzielenie się życzliwymi słowami na tablicy życzliwości.

Ponadto w różnych miejscach w szkole zostały umieszczone pozytywne hasła i myśli , promujące życzliwość.

Składamy serdeczne podziękowania Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, Pani Ewelinie Heidt. We wszystkie działania włączył się SU, który również rozdawał uczniom cukierki promując życzliwe słowa i zachowanie. Najciekawsze plakaty promujące życzliwość zostały wybrane przez powołaną do tego komisję i uhonorowane specjalnymi nagrodami, t.j. dyplomami, cukierkami i „dniem niepytania”. Mamy nadzieję, że dobre i życzliwe zachowanie spodoba się wszystkim na tyle, że wprowadzimy je w codzienne życie i będziemy nim „zarażać” innych. Duże podziękowania należą się szanownej Komisji wybierającej najlepszy plakat w składzie: Pani Dyrektor Agnieszce Mazurowskiej, Pani Kierownik Izabeli Machoń-Broda, Pani Wicedyrektor Wiesławie Ochocie oraz Pani Emilii Brylak-Światłowskiej, która jako przedstawicielka Biblioteki Szkolnej promowała również życzliwość w bibliotece. Dziękujemy wszystkim wychowawcom, którzy włączyli się w obchody naszego święta , a przede wszystkim uczniom szkoły, którzy byli głównymi bohaterami Tygodnia Życzliwości.

Koordynatorami akcji były: Aleksandra Skotarska i Anna Wanowska.


Skip to content