poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny Konkurs GeograficznySzkolny Konkurs Geograficzny

Podsumowano Szkolny Konkurs Geograficzny. Wzięło w nim udział dwudziestu ośmiu uczniów i uczennic z klas I i II technikum.

Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski w świecie.

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań  z zakresu znajomości geografii Polski i świata.

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Geograficznego z tą samą ilością punktów zostali następujący uczniowie:

Marta Kowalińska – klasa I Technikum Ekonomiczne,

Mikołaj Magaj – klasa I Technikum Informatyczne,

Tomasz Olszowiak – klasa II Technikum Ekonomiczne.

Gratuluję i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu – organizator Miralda Wypych- Kozłowska.


Skip to content