poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny konkurs EkologicznySzkolny konkurs Ekologiczny

7 czerwca 2018 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Podstawowym celem  konkursu  jest włączenie młodzieży do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. Ważne jest aby młody człowiek zrozumiał w szkole potrzebę tworzenia parków narodowych, obszarów chronionego krajobrazu, właściwej lokalizacji obiektów przemysłowych, segregacji odpadów i zdrowego odżywiania. Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Musimy uświadomić  sobie, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność  za stan środowiska naturalnego, i od nas zależy jak to środowisko będzie wyglądać w przyszłości i co zostawimy przyszłym pokoleniom.

W konkursie brali udział uczniowie klas pierwszych technikalnych.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica kl.1 Tekh  Natalia Mieszała,

Drugie miejsce zdobył uczeń kl.1 Ti  Maciej Siemieniak

Trzecie miejsce zdobył uczeń kl.1 Ti  Jakub Ciećka

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Konkurs zorganizowały nauczycielki: Monika Hejman i Miralda Wypych-Kozłowska.


Skip to content