poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy BiblijnejSzkolny etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 13marca 2019r. odbył się szkolny etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem JE Ks. Abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zakres tematyczny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2018/19) obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Dobór tegorocznych treści uzasadnia ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej:

„Hasło roku duszpasterskiego 2018/2019: „W mocy Bożego Ducha” sprawia, że tematyka działań duszpasterskich Kościoła w Polsce będzie dotyczyć misji Kościoła w mocy Ducha Świętego. W związku z tym zakres tematyczny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian. W Księdze Wyjścia zawarte są istotne wydarzenia z historii zbawienia takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa, wędrówka przez pustynię. Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego II Narodowego Czytania Pisma Świętego jest mocnym wezwaniem do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. Lektura Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego”.

W naszej szkole do etapu szkolnego przystąpiło 25 uczniów i uczennic pod opieką p. Piotra Wyżnikiewicza oraz ks. Mariusza Kubisiaka.

Największą ilość punktów zdobyli następujący uczniowie (wszyscy z klasy I Ti):

Miejsce I ex aequo zajęli Mateusz Bizuga oraz Hubert Ociepa zdobywając po 35 punktów;

Miejsce III zajął Samuel Otorowski zdobywając 34 punkty.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Skip to content