poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy BiblijnejSzkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Dnia 13 marca 2018r. w naszej szkole podobnie jak i w ponad 1400 szkołach w naszym kraju odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Ta forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte jest od dwudziestu lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi.

Autorami pytań na każdym etapie Konkursu są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmuje: Ksiągę Psalmów, List do Galatów oraz List do Filipian.

Spośród 11 osób uczestniczących pod opieką ks. Mariusza Kubisiaka i p. Piotra Wyżnikiewicza w szkolnym etapie do konkursu diecezjalnego zakwalifikowały się następujące osoby:

Hubert Kruszyński – kl. 3Ti – 48 pkt.

Paulina Zimoch – kl. 2 Tekb – 47pkt.

Sandra Augustyniak – kl. 3Ttb – 45pkt.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy darów Ducha Świętego w kolejnym etapie konkursu.


Skip to content