poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny etap konkursu „Człowiek jako element przyrody”Szkolny etap konkursu „Człowiek jako element przyrody”

29 września 2016 – w tym dniu odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pod hasłem:  „Człowiek jako element przyrody”.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Cel konkursu to przede wszystkim rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów, kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie oraz podnoszenie osobistej odpowiedzialności młodzieży za dbałość o dobro środowiska naturalnego. W czasie konkursu uczniowie rozwiązywali testy dotyczące  ekologii, ochrony środowiska, fauny i flory powiatu wieruszowskiego.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Tomasz Olszowiak  kl. 2 Tek

Sandra Augustyniak  kl. 2 Ttb

Kamila Klein  kl. 2 Ttb

Sandra Siwik  kl. 3 Tho

Marta Kowalińska kl. 1 Tho

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie powiatowym.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka biologii Monika Hejman.


Skip to content