poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Samorząd Uczniowski


Skład Samorządu Uczniowskiego
przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Przewodnicząca: Sandra Augustyniak

Zastępca przewodniczącej: Monika Melkowska

Lektorzy: Sandra Augustyniak i Hubert Owczarski

Członkowie: Sandra Staroń i Wiktoria Olek

Skład Pocztu Sztandarowego szkoły: Marta Maciejewska, Julia Weszka, Wiktoria Małys, Monika Poślad, Marcin Śniady, Sebastian Juszczak.

Numery niepytane w danym dniu losują: Sandra Augustyniak i Kamila Klain

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, wolontariatu.

2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.

4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

5. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.

6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie (pdf)