poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podręczniki


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 (pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.