poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2020

Zebranie z rodzicami uczniów klas 1-4
17.09.2020

Dzień Chłopaka
30.09.2020

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14.10.2020

Wszystkich Świętych
01.11.2020
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

Apel z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości
10.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości
11.11.2020
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
12.11.2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
13.11.2020

Wywiadówka
19.11.2020

Mikołaj w szkole
04.12.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas maturalnych
21.12.2020

Życzenia świąteczno-noworoczne i Wigilia szkolna
22.12.2020

Boże Narodzenie i Nowy Rok
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
23.12.2020 – 01.01.2021

Święto Trzech Króli
06.01.2021
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny (sesja zimowa)
12.01.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas promocyjnych
25.01.2021

Wywiadówka
28.01.2021

Apel z okazji
Dnia Patrona Szkoły
29.01.2021

Ferie zimowe
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
01.02.2021 – 14.02.2021

Rada Pedagogiczna
podsumowująca za 1 semestr
18.02.2021

Rekolekcje wielkopostne
marzec 2021

Dzień Kobiet
08.03.2021

Wywiadówka dla klas IV
25.03.2021

Dzień Otwarty Szkoły i Targi Edukacyjne
marzec-kwiecień 2021

Wielkanoc
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
01.04.2021 – 06.04.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas maturalnych
26.04.2021

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
30.04.2021

Święto Pracy
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
01.05.2021

Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
03.05.2021

Matura
język polski – 04.05.2021 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
matematyka – 05.05.2021 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
język angielski – 06.05.2021 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
(pozostałe terminy według harmonogramu CKE)

Wywiadówka
20.05.2021

Boże Ciało
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
03.06.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
04.06.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny (sesja letnia) – formuła 2019
8-12.06.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas promocyjnych
21.06.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny (sesja letnia) – formuła 2017
22.06.2021

Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021

Rada Pedagogiczna
za rok szkolny 2020/2021
30.06.2021

Rada Pedagogiczna
na rok szkolny 2021/2022
30.08.2021