poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzaminy


Egzamin maturalny

Egzaminy maturalne 05/2024 komisje i sale (pdf)

Wykaz dozwolonych materiałów i przyborów na maturę (pdf)

Absolwent na egzaminie maturalnym (pdf)

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.gov.pl

 

Egzaminy zawodowe

Strona internetowa OKE Łódź OKE Łódź – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (lodz.pl)

Opłaty za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁY 2012 i 2017 oraz za egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (oke.gov.pl)

Zasady bezpieczeństwa – informacja dla uczniów oraz rodziców (pdf)

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.gov.pl

 

Egzaminy poprawkowe

 

22.08.2024

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KURSACH
KLASA I SZKOŁA BRANŻOWA

w:

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz

 

23.08.2024

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KURSACH
KLASA II i III SZKOŁA BRANŻOWA

w:

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz

 

26.08.2024

niemiecki – 9:00 sala 25

angielski – 9:00 sala 24

j. polski – 9:00 sala 22

historia – 9:00 sala 4

 

27.08.2024

fizyka – 9:00 sala 10

chemia – 9:00 sala 10

wf – 9:00 sala gimnastyczna

prowadzenie kadr i płac – 9:00 sala 15

organizacja sprzedaży – 9:00 sala 15

przyjmowanie i wydawania zapasów – 9:00 sala 15

 

28.08.2024

matematyka – 9:00 sala 15

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content