poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczneSzkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczne

W dniu 19 września w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu. Zajęcia prowadziła Pani Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie. Celem zajęć było budowanie świadomości wśród młodzieży dotyczącej konsekwencji płynących z palenia tytoniu i papierosów elektrycznych oraz przekazanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych.

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Smolis za przeprowadzenie interesujących zajęć i poszerzenie wiedzy naszych uczniów z zakresu profilaktyki zdrowia.


Skip to content