poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szermierki językowe w naszym “Staszicu”Szermierki językowe w naszym “Staszicu”

W dniu 6 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się II Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Szermierki językowe”.

Konkurs obejmował trzy grupy:  gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Wzięli  w nim udział uczniowie gimnazjów (Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie), szkół ponadgimnazjalnych (z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie) oraz  przedstawiciele instytucji działających na terenie powiatu (Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej).

Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe.

Uczestnicy rozwiązywali zadania obejmujące wiadomości i umiejętności wynikające ze sprawności językowej (poprawność  w obrębie ortografii, słowotwórstwa, fleksji, składni i frazeologii).

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii: szkoły gimnazjalne

I miejsce – Adrianna Wójcik – SP nr 3  im. Jana Pawła II w Wieruszowie

II miejsce – Zuzanna Siwik – Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach oraz Maja Nogaj – Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach

Wyróżnienie: Olimpia Rosińska -Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Galewicach

Weronika Pawlak – Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Galewicach

Julita Rutkowska – SP nr 3  im. Jana Pawła II w Wieruszowie

w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne  

I miejsce  –   Wiktoria Tomaszek– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie

II miejsce – Anita Korytna oraz Patrycja Sokołowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Wieruszowie

w kategorii: dorośli

I miejsce – Elżbieta Żłobińska – Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia Wieruszów oraz
Aneta Możdżanowska – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

II miejsce  –  Anita Chwiołka – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna

wyróżnienie:  Waldemar Leszczyński – Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Dariusz Górecki – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna

Dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za ufundowanie poczęstunku, a wszystkim uczestnikom za przybycie. Mamy nadzieję, że konkurs stanie się coroczną tradycją powiatu. Będzie nam miło gościć Państwa za rok!

Organizatorzy: Agnieszka Mazurowska, Ewelina Heidt


Skip to content