poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Sukces stypendialny Tomasza Olszowiaka i Mariusza MyszoraSukces stypendialny Tomasza Olszowiaka i Mariusza Myszora

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia.

W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok. Każda ze szkół  ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego mogła (po analizie osiągnięć swoich uczniów)- wytypować trzy osoby. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń” przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego. Wnioski o przyznanie stypendium należało złożyć w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:

  • wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym;
  • wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe;
  • aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty,
  • udział w wymianie międzynarodowej itp.

Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, tym samym przyznał stypendia dwóm uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Są to: Tomasz Olszowiak z klasy II Technikum Ekonomicznego – 3000zł,

Mariusz Myszor z klasy III Technikum Budowlanego – 2500 zł.

Drodzy uczniowie, dzięki Wam spada dziś na naszą szkołę wyjątkowy splendor. Cieszymy się,  że jesteście w gronie uczniów „Staszica”.

Gratulujemy!


Skip to content