poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020

18. lutego bieżącego roku zostały wręczone dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Łodzi, w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego. Z naszej szkoły wyróżniony został Michał Brząkała, uczeń klasy 4 Technikum Logistycznego, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole i ocenę wzorową z zachowania. Stypendium jest dla Michała nagrodą za rzetelną pracę, dzięki której rozwinął i poszerzył swoje kompetencje w zakresie profilu kształcenia.

Gratulujemy Michałowi i życzymy, aby w dalszym ciągu konsekwentnie realizował z podobnym sukcesem swoje cele zarówno naukowe, jak i zawodowe.


Skip to content