poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Staże zagraniczne w OHPStaże zagraniczne w OHP

Jednym z ustawowych priorytetów Ochotniczych Hufców Pracy jest podnoszenie poziomu wykształcenia zawodowego młodzieży.
Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez monitorowanie procesu edukacji oraz pośrednictwo w zatrudnieniu za pomocą organizacji kursów zawodowych i szkoleń.

„Staże zagraniczne w OHP” to inicjatywa organizowana przez Ochotnicze Hufce Pracy.

„Staże zagraniczne w OHP” (pdf)


Skip to content