poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Staszic rozpoczął wakacjeStaszic rozpoczął wakacje

27 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica uroczystym spotkaniem na sali gimnastycznej szkoły – zakończyli rok szkolny 2013/2014. Dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły. Wyrazy uznania przekazała wszystkim uczniom, którzy wyróżnili się w nauce, zachowaniu, pracy na rzecz innych. Do życzeń dołączyli się: starosta wieruszowski Andrzej Szymanek i członek Zarządu Jerzy Ajtner.

A oto lista nagrodzonych uczniów. Zacznijmy od nagród przyznanych przez starostę wieruszowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu:

NAGRODY STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO:

Bigos Patrycja – uczennica kl. III technik ekonomista za: bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, udział w konkursie matematyczno-językowym – III miejsce, udział w konkursie o przedsiębiorczości, w konkursie ekologicznym, udział w uroczystościach szkolnych, praca na rzecz samorządu szkolnego, reprezentowanie szkoły, uzyskała średnią ocen – 5,21

Łuszkiewicz Sebastian – uczeń kl. I technik budownictwa za: zachowanie wzorowe, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, uczestniczył w konkursach z jęz. niemieckiego, w konkursie o „Żołnierzach Wyklętych”, w konkursie z jęz. angielskiego, w konkursie z jęz. polskiego, w konkursie z matematyki, w konkursie z religii, uzyskał średnią ocen – 5,10

Olbrych Magdalena – uczennica kl. II technik hotelarstwa za: zachowanie wzorowe, godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych oraz czynny udział w życiu klasy i szkoły, uzyskała średnią ocen – 4,88

Okoń Karolina – uczennica klasy I technik ekonomista za: zachowanie wzorowe, udział w uroczystościach szkolnych, udział w konkursie o HIV, w konkursie o Unii Europejskiej, w konkursie z jęz. angielskiego, udział w konkursie z matematyki, uzyskała średnią ocen – 4,80

Mądrawski Damian – uczeń kl. I technik elektryk za: zachowanie wzorowe, udział w konkursie „Maraton matematyczny”, udział w rajdzie szkolnym, uzyskał średnią ocen – 4,78

NAGRODY PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU:

Cichosz Małgorzata – uczennica kl. I technik ekonomista za: zachowanie wzorowe, godnie reprezentowała szkołę na zawodach sportowych brała udział w konkursie z jęz. angielskiego, w konkursie z jęz. polskiego, w konkursie z matematyki, w konkursie z religii, w konkursie wiedzy o HIV, uzyskała średnią ocen – 5,13

Duchnik Patrycja – uczennica kl. I Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód sprzedawca za: zachowanie wzorowe, aktywnie angażuje się w życie klasy i szkoły, uzyskała średnią ocen – 4,93

Suchy Krzysztof – uczeń kl. II technik mechatronik za: zachowanie wzorowe, brał udział w konkursach PTTK , z jęz. niemieckiego (Dni języków obcych), Wiedzy o Unii Europejskiej, uzyskał średnią ocen – 4,83

Marszałek Marlena – uczennica kl. III technik ekonomista za: zachowanie wzorowe, udział w maratonie z jęz. angielskiego, udział w konkursie z języka polskiego, w konkursie z języka angielskiego, uzyskała średnią ocen – 4,80.

Wyróżnieni przez Dyrektora Szkoły uczniowie klas promocyjnych:

Klasa I D: Aleksandra Juszczak i Alicja Różańska – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Klasa I R: Maciej Tęsiorowski, Dominik Zelny i Dawid Namyślak – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Klasa I W: Adrian Lewandowski i Bartłomiej Piekielny – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Klasa I Technikum Handlowo-Hotelarskie: Żaneta Pisula, Ewelina Mrugała, Katarzyna Łatacz, Martyna Świątek – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Klasa I Technikum Elektryczno-Mechaniczne:

Marcin Fronia – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Marek Błażejewski i Michał Knieć – za obsługę nagłośnienia podczas uroczystości szkolnych

Kamil Janik – za wzorowe zachowanie, 100 % frekwencje oraz obsługę nagłośnienia podczas uroczystości szkolnych

Klasa I Technikum Informatyczne:

Wojciech Bezen – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach przedmiotowych i zajęcie I miejsca w konkursie translatorskim z j. angielskiego oraz udział w uroczystościach szkolnych i wysoką frekwencję

Adam Dąbek – za zajęcie I miejsca w szkolnych konkursie szachowym, udział w konkursach przedmiotowych oraz za zajęcie III miejsca w konkursie wiedzy astronomicznej, udział w rajdzie historycznym i rowerowym

Daniel Okoń – za zajęcie II miejsca w maratonie matematycznym oraz III miejsca w maratonie językowym, udział w rajdzie rowerowym i konkursie krajoznawczym

Patryk Wróbel – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję oraz zajęcie I miejsca w maratonie matematycznym

Marcin Pilarski – za 100 % frekwencję

Konrad Płuska – za zajęcie II miejsca w maratonie językowym

I Technikum Ekonomiczno-Budowlane:

Aleksandra Łuszkiewicz – za zajęcie III miejsca w maratonie matematycznym

Sylwia Jastrząbek, Marta Szymańska, Julia Pietrzak, Monika Sikorska – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Klasa II R – Mateusz Suchy – za zajęcie II miejsca w Konkursie Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym oraz awans do etapu powiatowego

Klasa II D – Marta Pawlaczyk – za udział w życiu szkoły oraz reprezentowanie szkoły w grupie teatralnej „EKSTRAKT”, Beata Różańska – za wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz udział w życiu szkoły

Klasa II Technikum Ekonomiczno-Informatyczne:

Michał Olszowiak – za angażowanie się w życie szkoły oraz za zajęcie I miejsca w maratonie z j. angielskiego

Klaudia Kowalińska – za angażowanie się w życie szkoły oraz udział w poczcie sztandarowym

Kamil Witak i Tomasz Gabas – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Ksenia Kozłowska – za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie

Bartosz Górka – za prace społeczną na rzecz szkoły oraz duże zaangażowanie w akcje: „Dzień Dawcy Szpiku”, „Szlachetna Paczka”, „Staszic dla Filipin”, „Bo jesteś odpowiedzialny”, „Karma dla psiaka”, „Międzynarodowa wystawa psów”

Justyna Gatkowska – za prace społeczną na rzecz szkoły oraz duże zaangażowanie w akcje: „Dzień Dawcy Szpiku”, „Szlachetna Paczka”, „Staszic dla Filipin”, „Bo jesteś odpowiedzialny”, „Karma dla psiaka”, „Międzynarodowa wystawa psów” oraz działalność artystyczną w grupie „EKSTRAKT”

Klasa II Technikum Handlowo-Hotelarskie:

Małgorzata Wielgusz – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zajęcie II miejsca w konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

Monika Górecka i Klaudia Kulak – za wzorowe zachowanie, angażowanie się w życie szkoły i pracę w aktywnie bibliotecznym

Daria Stępień – za wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Daria Zarych – za bardzo dobre zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Nakryj pięknie stół”

Anna Moska – za bardzo dobre zachowanie, za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za zajęcie III miejsca w konkursie „Nakryj pięknie stół”

Marcel Betka – za bardzo dobre zachowanie oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Karina Wróbel – za wzorowe zachowanie, za angażowanie się w życie szkoły oraz udział w poczcie sztandarowym szkoły

Magdalena Olbrych – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za zajęcie I miejsca w konkursie „Nakryj pięknie stół”

Klasa II Technikum Mechatroniczne:

Przemysław Śniady – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za zajęcie III miejsca w konkursie matematycznym, języków obcych oraz w konkursie religijnym

Rafał Froń – za wzorowe zachowanie oraz za zajęcie II miejsca w Maratonie Matematycznym

Damian Chałupka – za godne reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym oraz udział w konkursach: historycznym, geograficznym i religijnym

Marcin Dzioba – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz zajęcie III miejsca w konkursie matematycznym, języków obcych oraz w konkursie religijnym

Łukasz Gołąb – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz zajęcie III miejsca w konkursie matematycznym, języków obcych oraz konkursie religijnym

Karol Wykrota – za 100 % frekwencje

Klasa II Technikum Budowlane:

Marcin Sularz, Dawid Górecki, Przemysław Gwiazda, Patryk Kaleta – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Małgorzata Porańska i Sylwia Puswalska – za angażowanie się w życie szkoły oraz pracę w aktywie bibliotecznym

Michał Jagieła – za zajęcie I miejsca w konkursie „Maraton Matematyczny” oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Mateusz Wójcik – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz pracę na rzecz szkoły

Klasa III Technikum Handlowo-Ekonomiczne:

Magdalena Biegańska – za wzorowe zachowanie, pracę społeczną na rzecz szkoły oraz za inicjowanie i duże zaangażowanie w akcje „Dzień Dawcy Szpiku”

Magdalena Białek – za wzorowe zachowanie, prace społeczną na rzecz szkoły, udział w konkursie przedsiębiorczości oraz duże zaangażowanie w akcje: „Dzień Dawcy Szpiku”, „Szlachetna Paczka”, „Staszic dla Filipin”, „Bo jesteś odpowiedzialny”, „Karma dla psiaka” oraz działalność artystyczną w grupie „EKSTRAKT”

Dominika Kowalczyk i Donata Majcherska – za wzorowe zachowanie, zaangażowanie się w życie szkoły, aktyw biblioteczny oraz pracę w samorządzie uczniowskim

Martyna Kowalczyk – za bardzo dobre zachowanie i angażowanie się w życie szkoły

Klaudia Pietrzykowska – za bardzo dobre zachowanie i angażowanie się w życie szkoły

Paulina Gabryś – za wzorowe zachowanie, za zajęcie I miejsca w konkursie „Tradycje świąteczne w krajach anglojęzycznych” oraz udział w olimpiadzie przedsiębiorczości na szczeblu wojewódzkim

Klasa III Technikum Mechaniczno-Hotelarskie:

Piotr Kubica – za wzorowe zachowanie oraz udział w częściach artystycznych uświetniających szkolne uroczystości

Krzysztof Nawrocki – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Agata Dąbek – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, angażowanie się w życie szkoły oraz udział w konkursach przedmiotowych

Artur Szymfel – za zajęcie I miejsca w konkursie „Nakryj pięknie stół”

Klasa III Technikum Mechatroniczno-Elektryczno-Budowlane:

Marta Kukuła – za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz udział w konkursie o Unii Europejskiej

Przemysław Olek – za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, angażowanie się w życie szkoły, pracę w samorządzie uczniowskim oraz zajęcie III miejsca w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych

Wojciech Wypych, Krystian Warpas, Bartłomiej Choczaj, Patryk Szewczyk – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Wojciech Michowski i Dawid Kaczmarek – za zajęcie II miejsca w konkursie Matematyczno-Językowym

Łukasz Fuchs – za zajęcie III miejsca w konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych” oraz za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Łukasz Rzeźnik – za udział w częściach artystycznych uświetniających uroczystości szkolne oraz reprezentowanie szkoły w grupie teatralnej „EKSTRAKT”

Druga część uroczystości to pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Dyrektor Małgorzata Nikodem podziękowała za lata pracy w naszej szkole: nauczycielce historii mgr Krystynie Siurdyban-Nowak, nauczycielowi przedmiotów elektrycznych i informatycznych – mgr. Waldemarowi Konarskiemu i nauczycielowi przedmiotów zawodowych mgr. inż. Stanisławowi Kowalińskiemu.

Do podziękowań i życzeń dołączyli uczniowie, nauczyciele oraz starosta Andrzej Szymanek i przedstawiciel Zarządu Jerzy Ajtner. Serdecznie dziękujemy za wspólne lata pracy i prosimy o odwiedzanie naszej szkoły przy każdej nadarzającej się sposobności. Wszystkiego dobrego!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotował Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna – Haliny Paluch.

Podziękowania dla rodziców za wspólną pracę wychowawczą oraz za finansowe wspieranie szkoły. Dziękujemy firmom, pracodawcom za pomoc i współpracę w realizacji praktyk zawodowych oraz sponsorom, dzięki którym mogło się w naszej szkole odbyć wiele atrakcyjnych wydarzeń, o których mogliśmy Państwa informować na łamach lokalnej prasy.

Dziękujemy Patrykowi Hoderze, na którego pomoc zawsze mogliśmy liczyć przy realizacji materiałów promujących akcje charytatywne.

Obyśmy się wszyscy znów spotkali we wrześniu – pamiętajmy o bezpiecznym wypoczynku!


Skip to content