poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” mówi: „Spełniaj się jako opiekun medyczny”„Staszic” mówi: „Spełniaj się jako opiekun medyczny”

Uwaga! Nowy kierunek kształcenia zawodowego.

Idea  wparcia i dbania o chorego człowieka  – to idea, poprzez którą możesz realizować swój sposób postrzegania ludzi i czynienia dobra.
Poczujesz  satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi, a tym samym wzmocnisz swoje poczucie wartości i spełnienia życiowego.
Opieka nad chorym, czasami  długotrwale unieruchomionym w łóżku – to wielkie wyzwanie dla bliskich. Wymaga nie tylko określonej wiedzy, ale także empatii, delikatności, cierpliwości, wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz – często! – całkowitej reorganizacji życia członków rodziny.
Osobą pomocną rodzinie w tej sytuacji jest opiekun medyczny. Osoba, która sprawi, że choroba, wiek podeszły – nie muszą być jedynie spostrzegane jako udręka, cierpienie i smutek. Opiekun medyczny wspiera i daje człowiekowi poczucie godność w chorobie, w niepełnosprawności.

Kierując się ta ideą i potrzebami rynku pracy Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje, że:
rozpoczyna rekrutację do Szkoły policealnej dla dorosłych/zaocznej/ w z
awodzie  OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

Kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin zdawany pod koniec II semestru.

 • nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

przedmioty realizowane :

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 •  język migowy
 • zarys psychologii i socjologii
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • podstawy przedsiębiorczości
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, telefon kontaktowy 627841321.


Skip to content