poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2020Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2020

Od wielu lat w październiku w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  W tym roku obchody utrudniała sytuacja epidemiczna, jednak z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego udało nam się zrealizować zamierzony projekt.

Głównym celem przedsięwzięć w bibliotece szkolnej była promocja czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy, rozbudzenie zainteresowań, kształtowanie kultury czytelniczej, zwrócenie uwagi środowiska Uczniów, Nauczycieli i Rodziców na bibliotekę, jako aktywną, widoczną agendę szkoły.

W ramach obchodów zrealizowano następujące zadania:

  • W dniu 7 października 2020 r. Uczniowie naszej szkoły branżowej  klasy II Dp  wraz z opiekunami  Karoliną Zaleśną i p. Emilią Brylak-Światłowską wzięli udział  w  pieszej wycieczce po mieście pod hasłem „O zabytkach i atrakcjach turystycznych Wieruszowa” organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wieruszowie. Kierownik biblioteki pani Mirosława Żyła przeprowadziła młodzież uliczkami miasta roztaczając przed nią barwne historię na temat powstania Wieruszowa oraz osadnictwa nad rzeką Prosną.
  • W drugim tygodniu października w ramach współpracy z regionalnymi bibliotekami została przeprowadzona lekcja biblioteczna dla uczniów o historii Wieruszowa i publikacjach na temat miasta, którą również prowadziła pani Mirosława Żyła z Biblioteki Pedagogicznej.
  • Nawiązując do hasła tegorocznych obchodów „Z książką Ci do twarzy” ogłoszono konkurs fotograficzny. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia zgodnie z założeniem techniki „sleeveface”, która polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. Pracę konkursowe zostały przesłane na adres elektroniczny biblioteki, wyłoniono zwycięzców, a zdjęcia opublikowano na stronie internetowej i w mediach społecznościowych szkoły.
  • Tradycją w naszej szkole jest powiązanie święta bibliotek szkolnych z patronami roku ustanowionymi przez sejm. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, na tą okoliczność w bibliotece przygotowano wystawę poświęconą życiu i twórczości naszego Wielkiego Rodaka. Wystawa stanowiła tło oraz wzbogacenie wiedzy do przeprowadzenia serii lekcji bibliotecznych o Janie Pawle II, na które składała się: prezentacja multimedialna, prelekcja słowno-muzyczna, głośne czytanie tekstów Jana Pawła II przez uczestników spotkania. Uwieńczeniem zdobytych informacji było rozwiązanie tematycznej krzyżówki. Miłym końcowym akcentem było rozdanie Uczniom pamiątkowych zakładek wykonanych przez nauczycieli bibliotekarzy oraz słodki poczęstunek.
  • Wszystkie działania, jakie miały miejsce w naszej bibliotece były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych. Promocja wydarzenia odbywała się, także za pomocą tradycyjnych plakatów, czy gazetki ściennej.

Pomimo trudnego czasu epidemii obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek w naszej szkole przebiegły w przyjaznej atmosferze. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji, Nauczycielom oraz Uczniom za zaangażowanie i udział we wspólnym świętowaniu, natomiast Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowane słodkości.


Skip to content