poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Spotkanie z uczniami w LivelloSpotkanie z uczniami w Livello

Firma Livello to  kompleks produkcyjny w miejscowości Kuźnica Skakawska, w gminie Wieruszów, obiekt o kubaturze ponad 42 tys. metrów sześciennych.

W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyło się w  firmie spotkanie wicedyrektora ds. praktycznej nauki zawodu Małgorzaty Karkoszki i pedagoga szkolnego Danuty Urbaś z uczniami naszej szkoły odbywającymi tam naukę zawodu.

Prowadzącą spotkanie była  koordynatorka ds. praktycznej nauki zawodu  w firmie Livello – Monika Józefowska.

Spotkanie dotyczyło informacji związanych z wyjazdem drugich klas na kursy zawodowe do Sieradza, omówienie możliwości zakwaterowania i przypomnienie o przestrzeganiu zasad kultury zachowania, bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Koordynator Monika Józefowska zaprezentowała część socjalną jaką mają do swojej dyspozycji uczniowie, zasady oceniania, dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i liczymy na dalszą dobrą współpracę, składamy serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne – zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Miło było nam spotykać w Livello  – absolwentów „Staszica”, to zawsze sympatyczne i  zapadające w pamięć spotkania.
Pozdrawiamy Was z całego serca!


Skip to content