poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Spotkanie nauczycieli ZSP oraz Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w WieruszowieSpotkanie nauczycieli ZSP oraz Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

Dnia 28 maja 2024 roku przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie – Pani psycholog Dorota Okoń oraz Pan pedagog Michał Gasztych spotkali się nauczycielami ZSP w Wieruszowie wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Celem spotkania było omówienie planu przeprowadzenia badania poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz wypracowanie strategii na podstawie uzyskanych wyników. Przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawili obecny stan poczucia bezpieczeństwa w szkole, bazując na wcześniejszych obserwacjach i rozmowach z nauczycielami oraz uczniami. Omówiono potencjalne działania naprawcze i profilaktyczne, które będą podjęte na podstawie wyników badania. Przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podsumowali kluczowe punkty spotkania, wyrazili wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników i zachęcili do dalszej współpracy. Pedagog szkolny Katarzyna Gabrysiak oraz pedagog specjalny Aleksandra Skotarska serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole.


Skip to content