poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Spotkanie młodych województwa łódzkiegoSpotkanie młodych województwa łódzkiego

W dniu 27 października odbyło się w Łodzi spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  województwa łódzkiego. Nasz powiat reprezentowali : Antonina Matuszek uczennica  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, Hubert Dziechciarek uczeń  Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego i Przemysław Olek uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Uczniowie powitani zostali przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Annę Mroczek.

Wysłuchali również wystąpienia Senatora RP Ryszarda Bonisławskiego  o dziedzictwie kulturowym regionu łódzkiego. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe : „Aktywność społeczna młodzieży”, „Przedsiębiorczość młodzieży”, „Promocja województwa – turystyka, sport i rekreacja”.  Pozytywnym efektem wspólnego wyjazdu zapewne będzie spotkanie przedstawicieli trzech szkół naszego powiatu i zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami uczniowskimi .


Skip to content