poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Słońce, piasek, woda – to nie wakacje, to… budowa!!! Słów kilka o tym, jak nasi budowlańcy budowali chodnikSłońce, piasek, woda – to nie wakacje, to… budowa!!! Słów kilka o tym, jak nasi budowlańcy budowali chodnik

W dniach 12.09 ÷ 11.10.2022r. uczniowie z klasy 1Tb , 2Tb,  3Tb, 4Tbp, 4Tbg Technikum Budowlanego wykonywali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funkcjonalności i wizerunku.

Uczniowie wykonali chodniki z kostki betonowej oraz płyt ażurowych przed budynkiem głównym szkoły.

Pogoda nam dopisywała, a dzięki wytrwałości i zaangażowaniu wszystkich uczniów osiągnięto zamierzony cel. Przy okazji przepraszamy za niedogodności.

Na terenie przyszłych prac zgromadzony został materiał; zarówno nowo zakupiony, jak również z odzysku.

Wykonano prace rozbiórkowe fragmentu nawierzchni – opaski betonowej, a następnie po pracach pomiarowych uczniowie zabrali się do właściwego zadania.

Wykonano prace ziemne związane z korytowaniem pod kostkę, a następnie rozpoczął się montaż obrzeży trawnikowych na ławach betonowych.
W drugiej kolejności została wykonana podbudowa z pospółki zagęszczona ręcznie, a na niej ułożona została kostka z odzysku typu Nostalit gr.6cm o różnych wymiarach: z zasypaniem szczelin piaskiem. Warstwa pod kostką została wzmocniona podsypką cementowo-pisakową. Przy wypływie rury spustowej, odprowadzającej wodę opadową z dachu, zamontowane zostało korytko odpływowe z PVC. Ta nawierzchnia została wykonana tuż przy wejściu do nowego budynku szkoły oraz z prawej jej strony.
Kolejne dni to prace pomiarowe i korytowanie pod chodnik z płyt ażurowych ECO. Podłoże wykonywane było techniką na tzw. rurkach, nadmiar piasku ściągany przy pomocy wykonanej z  deski pomocniczej łaty. Nawierzchnia ta została wykonana tylko na warstwie piaskowej, a szczeliny wypełnione zostały ziemią, a na nią wysiana trawa.

Płyty ECO – dzięki takim rozwiązaniom uzyskuje się 50% powierzchni zielonej – prace na rzecz ochrony środowiska.

Kolejne dni, to wykonanie nawierzchni przy fragmencie istniejącego chodnika po lewej stronie wejścia do szkoły. Wykonana została ta nawierzchnia jako poszerzenie komunikacyjne, z uwagi na dużą liczbę uczniów przechodzących z budynku głównego do budynku pasywnego, oraz dla ustawienia  ławki.

Prace dla uczniów były nietypowe ze względu na kształty nawierzchni, w tym dwa łuki, jakie musiały zostać wykonane w nawiązaniu do istniejących rozwiązań.

W trakcie robót wykorzystywany był różny sprzęt ręczny: łopaty, szpadle, grabie, młotki oraz do transportu- taczki, uczniowie mieli możliwość również wykorzystać do prac sprzęt mechaniczny – betoniarka, szlifierka kątowa. W kontrolach pomiarowych wspomagali się poziomnicami, kątownikami, miarami i niwelatorem.

Kostkę betonową uczniowie przywozili z placu magazynowego znajdującego się przy warsztatach szkoły.

Grunt z wykopów został sukcesywnie gromadzony w pryzmach, a po wykonanych pracach budowlanych rozplanowany po terenie oraz przygotowany pod skarpę po zachodniej stronie szkoły.

Podczas wykonywania prac otrzymaliśmy wsparcie sprzętowe (zagęszczarkę) i piasek z PZD w Wieruszowie dzięki uprzejmości kierownika Pana Andrzeja Parzonki.

Operator wykonał zagęszczenie wykonanej nawierzchni oraz odebrał zgromadzony gruz z rozbiórki. Za wszystko serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kolejny już raz uczniowie technikum budowlanego angażują się w prace na terenie szkoły, a przy tym zyskują doświadczenie, tak dziś pożądane przez pracodawców.

Mamy nadzieję, że wykonane przez naszych uczniów prace będą służyły całej społeczności szkolnej przez wiele lat, a zagospodarowany teren zwłaszcza, że znajduje się przed budynkiem szkoły poprawi komunikację w tym miejscu oraz będzie miłym akcentem wizualnym.


Skip to content